(၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်းရန်ကိစ္စ

၁။      ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ (၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သုတေသန ညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်း လိုသူများသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။

(က)    (၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံတွင် စာတမ်း တင်သွင်း ပေးပို့လိုသူများသည် The 49th Myanmar Health Research Congress Website <https://www.myanmarhrc.gov.mm> တွင် ဝင်ရောက်၍ Online မှ ပေးပို့ရပါမည်။

(ခ)     စာတမ်း/ ပိုစတာများကို အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရပါမည်။

–  စာတမ်းအကျဉ်း(Abstract) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း (စာလုံးရေ ၃၅၀ ထက် မကျော်လွန်စေရပါ) ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း (ပြည့်စုံဆီလျော်စွာ ဘာသာပြန်၍) ပေးပို့ရပါမည်။

–  ပေးပို့ရာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို Times New Roman Font size 12 ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာကို Pyidaungsu Font size 13 ဖြင့်လည်းကောင်း စာစီရပါမည်။

–  ပိုစတာ အရွယ်အစားကို အလျား ၃၄လက်မ၊ အမြင့် ၄၆လက်မနှင့် စာလုံးများကို Font size ၃၅ နှင့်အထက် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည

–  စာတမ်းအကျဉ်း ရေးသားရာတွင် သုတေသနလုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ တွေ့ရှိချက်၊ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တို့ကို စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တည်းဖြင့် ရေးသားရပါမည်။

–  စာတမ်းအကျဉ်းရေးသားပုံကို (၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသန
ညီလာခံတွင်ဖြန့်ဝေသော “အစီအစဉ်နှင့်စာတမ်းအကျဉ်း” (Programme and Abstracts) စာအုပ်တွင် ကြည့်ရှု မှီငြမ်းနိုင်ပါသည်။

(ဂ)     မိမိတင်သွင်းမည့် သုတေသနစာတမ်း အပြည့်အစုံကို စာတမ်းအကျဉ်းအပါအဝင် စာလုံးရေ (၃၅၀၀)ထက် မကျော်လွန်စေဘဲ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုကာ Online မှ ပေးပို့ရပါမည်။ စာတမ်း အပြည့်အစုံကို Myanmar Health Sciences Research Journal <http://myanmarhsrj.com>  ၏ General Information (Guideline to Authors) ပါ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရေးသား ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၂။       စာတမ်းအကျဉ်းကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၆)ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ (၃:၀၀)နာရ တွင်လည်းကောင်း၊ စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ (၃:၀၀)နာရီ တွင်လည်းကောင်း နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      စာတမ်းအကျဉ်း ပေးပို့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သုတေသနခေါင်းစဉ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ သုတေသီ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အရေးအသားနှင့်ကိန်းဂဏန်းပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကို (လုပ်ငန်းကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စမျိုးမှတစ်ပါး) ခွင့်မပြုပါ။

၄။      တင်သွင်းလာသော သုတေသနစာတမ်းများမှ အခြေခံသုတေသန (Basic Research) စာတမ်းဆု၊ လက်တွေ့အသုံးချသုတေသန (Applied Research) စာတမ်းဆု၊ ကျန်းမာရေးစနစ် သုတေသန (Health Systems Research) စာတမ်းဆုနှင့် သုတေသန ပိုစတာဆုစသည့် “အကောင်းဆုံးစာတမ်းဆု” (၄)ခု ကိုလည်းကောင်း၊ လူငယ်သုတေသီများအတွက် အခြေခံ သုတေသန (Basic Research) စာတမ်းဆု၊  လက်တွေ့အသုံးချသုတေသန (Applied Research) စာတမ်းဆု၊ ကျန်းမာရေးစနစ်သုတေသန (Health Systems Research) စာတမ်းဆုစသည့် “လူငယ်သုတေသီဆု” (၃)ခု ကိုလည်းကောင်း ရွေးချယ်၍ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြှင့်ရန် လျာထား ပါသည်။

၅။      စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

(က)    စာတမ်းအကျဉ်း တင်သွင်းစဉ်ကတည်းက စာတမ်းရှင်က ၎င်း၏စာတမ်းကို Basic, Applied, Health Systems Research သတ်မှတ်၍ တင်သွင်းဖော်ပြရန်၊

(ခ)     သုတေသနစာတမ်းကို အခြားတစ်နေရာ၌ ဖတ်ကြားတင်သွင်းပြသ ပုံနှိပ်ထားခြင်းရှိခဲ့ပါက ဖော်ပြရန်၊ (ယခင် ဖတ်ကြား တင်သွင်း ပြသ ပုံနှိပ်ခဲ့ပြီးသော သုတေသနစာတမ်းများကို ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။)

(ဂ)     စာတမ်းများတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် Ethical Approval ရပြီးကြောင်း ဖော်ပြရန်၊

(ဃ)    ဆေးအမည်များကို Trade Name ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ Generic Name ဖြင့်သာ ဖော်ပြရန်၊

(င)     စာတမ်းနှင့် ပိုစတာများတင်သွင်းရာတွင် သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သော နေရာကို တိကျစွာ ဖော်ပြရန်၊ (နိုင်ငံခြားတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနများကို ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်း မပြုပါ။)

(စ)     သုတေသနမဟုတ်သော စာတမ်းများ၊ ပိုစတာများ (ဥပမာ။ case reports, literature reviews, methods and procedures only စသည်) ကို တင်သွင်းခွင့် မပြုပါ။

(ဆ)    တင်သွင်းမည့် စာတမ်း၏ သုတေသနလုပ်ငန်းကို Myanmar Health Research Registry website <http://www.mhrr-mohs.com> တွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင် အမှတ် (MHRR Registration Number) ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။