(၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် ပြသမည့် သုတေသနပိုစတာအရွယ်အစားပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် ပြသမည့် သုတေသနပိုစတာအရွယ်အစားကို

ယခင်က Poster အရွယ်အစားကို (အလျား ၄ ပေ x အမြင့် ၄ ပေ)  ဟုသတ်မှတ်ခဲပါသည်။

 

ယခုအခါ (၄၈)ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင်ပြသမည့် သုတေသန ပိုစတာအရွယ်အစားမှာ  (အလျား ၃ ပေ x အမြင့် ၄ ပေ) အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကြောင်း သုတေသီများ အားအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။